close×
Amb més de 25 anys d'experiència treballant amb projectes de visualització i presentació de dades, Steema es disposa a ajudar-te a assolir els teus objectius en la comunicació d'informació.

Empresa líder en el sector, ofereix productes i solucions tecnològiques als programadors des de fa més de dues dècades.
Compta amb més de 22,000 empreses de 140 països.
El nostre equip té una àmplia experiència en la majoria de plataformes d'escriptori i mòbils, disseny de bases de dades, interconexió de sistemes i web.

Per què Steema?

Steema parteix d'una àmplia experiència en la visualització de dades. Els membres de l'equip de Steema han treballat amb projectes de visualització i presentació de dades d'una gran diversitat de sectors.

Estem aquí per ajudar-te a planificar, dissenyar i implementar projectes segons les teves necessitats. Els projectes poden incloure algun d'aquests aspectes o bé tots:

Steema pot combinar els seus propis productes, si s'escau, i el codi i eines d'altres proveïdors per assolir els objectius previstos.
Projectes de visualització i presentació de dades i informació
Steema Software és una empresa dedicada al desenvolupament de sistemes de seguiment d’estadístiques i altres tipus d’informació amb possibilitat d’interpretació visual. Steema ofereix consultoria informàtica, assessoria i implementació de projectes amb integració a altres sistemes. Típicament la informació pot provenir de qualsevol font incloent sensors electrònics, bases de dades, arxius estàtics, la web o altres fonts d’alimentació online.


Projectes recents:Consorci Costa Brava
Gràfiques del subministrament d'aigua durant el període COVID-19
Comparativa del subministrament d’aigua realitzat pel Consorci de la Costa Brava des de l’inici del confinament per la pandèmia COVID-19 respecte el mateix període de l’any 2019. Llegir notícia.

Geocisa UK Ltd
Consultoria -Auditoria
Auditoria del sistema de gestió i requeriments de hardware/software del sistema SAI de Geocisa.

HPCCOM, LLC
Desenvolupament gràfic
Serveis de disseny gràfic per C# i Javascript.